close Exit
XA 5Y.A Analytical Balance XA 5Y.A Analytical Balance Maximum capacity [Max]: 52g - 520g
Readability [d]: 0,01mg - 0,1mg
Individual pricing See details
XA 5Y.F Analytical Balance for Filters XA 5Y.F Analytical Balance for Filters Maximum capacity [Max]: 52g - 110g
Readability [d]: 0,01mg
Individual pricing See details
XA 5Y Analytical Balance XA 5Y Analytical Balance Maximum capacity [Max]: 52g - 520g
Readability [d]: 0,01mg - 0,1mg
Individual pricing See details